Miljö & Kvalitet

Miljö

God miljö skall alltid sätta sin prägel i de verksamheter som Vale Fastighetsförvaltning förvaltar och ansvarar för. Med rätt miljömedvetenhet i alla led skapar vi ett fastighetsägande för framtiden.

Vi ska ha fokus på energibesparing vid både vår befintliga förvaltning samt vid renoveringar och nybyggnation.

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan vid både nyproduktion och renovering. Samtliga bygg- och renoveringsprojekt skall utföras med stor varsamhet och med särskild hänsyn till såväl miljö som hälsa och säkerhet.

Vi ställer höga miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer gällande transport, avfallshantering samt miljövänlig byggteknik.


Kvalitet

Kvalitet är i ständigt fokus hos oss på Vale Fastighetsförvaltning då vi förvaltar, bygger och förädlar våra fastigheter
med sikte på att skapa ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande.

Vår ambition är att kvalitet skall genomsyra hela vår verksamhet:

  • Allt bemötande av våra hyresgäster ska ske med engagemang och respekt
  • Vi ska finnas tillgängliga för våra hyresgäster
  • Vi arbetar med ständig utveckling inom alla områden – projektutveckling, byggnation samt förvaltning – och vårt mål är att våra förbättringar kommer våra hyresgäster till del. 
  • Att slutföra våra åtaganden i rätt tid och till rätt kvalitet är alltid prioriterat för Vale Fastigheter.